май 2018

Актуалността на темата се определя от постоянното въздействие на съвременните технологии и медиите върху структурата и динамиката на социалните и обществени взаимоотношения. Близо десетилетие вниманието на европейските и международни организации е съсредоточено върху проблема за медийна и информационна грамотност на индивида, ролята и значението й за личностното му развитие и…

Read More