Контакти

Ръководител на научния колектив:
проф. д-р Румяна Папанчева

Адрес: гр. Бургас
ж.к. „П. Славейков“
Факултет по обществени науки
стая 231, 204
моб. тел.: (+359) 888 27 29 44
e-mail: papancheva@dgklaz.net