Литература

Работен пакет 1 – Дигитални компетенции

Работен пакет 2 – Дигиталност и медии в трансформацията на семейството и обществото

Работен пакет 3 – Връзката между четенето и дигиталната грамотност

Работен пакет 4 – Медиаобразование