Събития

Кръгла маса Декември 2020

 

 

 

Kръгла маса на тема: „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ – 2018.06.06